„GAUDIUM EST MISERIS SOCIOS HABERE POENARUM.“

„Pre nešťastných je útechou, keď v nešťastí nie sú sami.“

KDE NÁS NÁJDETE?

JUSTICIA Legis s.r.o.
Lipová 5106/28, 900 42 Dunajská Lužná

JUSTICIA LEGIS

Spoločnosť JUSTICIA Legis s.r.o. sa špecializuje na správu a inkaso, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami, zápočtové operácie, znižovanie záväzkov a na všetky s tým súvisiace činnosti a služby. Sme odborníkmi na konkurzné právo, kde Vám poskytneme profesionálne poradenstvo a ...